Klusā Advente sākas pirmajā Adventes svētdienā,
ilgst četras nedēļas noslēdzas Ziemassvētku vakarā.
Šis laiks saistās ar svētku noskaņu, 
Adventes svecēm un Ziemassvētku dziesmām.
Ar Adventi sākas Ziemassvētku gaidīšana.
Rotājam mājas, gatavojam tradicionālus un
mazāk pazīstamus ēdienus, aicinām draugus uz
Ziemassvētku gaidīšanas svētkiem.
Pēdējā Adventes nedēļā baznīcās pulcējas cilvēki,
lai klausītos un dziedātu skaistākās
Ziemassvētku melodijas.
Kāda ir Adventes dziļākā būtība?
Adventes nosaukums cēlies no latīņu vārda
adventus – atnākšana.
Plašākā nozīmē Advente ir gaidas, cerība, atbrīvošanās.
Cilvēks izjūt kārdinājumu meklēt
dzīves piepildījumu laicīgā laimībā
virs zemes, mēģinot izveidot ideālu pasauli,
kurā nav nabadzības, apspiestības un trūkuma.
Gaidas ir mūsu dzīves neatņemama daļa.
Cilvēks ir vājš radījums, kas tiecas kļūt pilnīgs.
Katrs gaida to, kā viņam trūkst.
Bet Advente visiem ir vienas, kopējas ilgas – Kristus atnākšana.
Advente simbolizē došanos no tumsas uz gaismu.
Advente nozīmē atnākšanu Cik līksma ir cilvēka sirds,
gaidot drauga vai tuvinieka ierašanos!
Adventē gaidām Kristus Piedzimšanu.
Šis laiks ir pievilcīgs katram no mums..
Jo Ziemassvētki, ko gaidām, nāk gaismas apmirdzēti….

Lai jums visiem jauks, gaišs, patīkamu emociju pildīts šis svētku gaidīšanas laiks!