Ir Ziemassvētku laiks. Jau kopš pašas bērnības esmu pieradusi pie tā, ka Ziemassvētki ir tāds kluss un svētsvinīgs laiks. Ziemassvētkus es parasti  pavadu savas ģimenes  lokā. Ziemassvētku nakts ir  garākā nakts un īsākā diena. Šogad mums daudziem izpaliek šis tikšanās laiks ģmenes lokā.. Bet tas, neoz;imē, ka mēs nevaram domās būt kopā ar viņiem.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir laiks, kad gaidām gaismas atgriešanos. Laika ritējums ir neapturams. Rau, jau gada pēdējais mēnesis tuvojas izskaņai!  Jau rītvakar ziemas saulgrieži un, skat, tūlīt pulkstenis jau iezvanīs 2021.gadu. Tas ir arī laiks, kad izvērtēt padarīto, nospraust jaunus mērķus, ļauties sapņiem un pārdomām rūpīgi apsverot ko gribam un ko varam izdarīt. Šis ir miera, pārdomu un cerību laiks, kad nākas saskarties ar apjausmu, kāda sūtība mums katram ir dota un vai šo devumu mēs tā pa īstam novērtējam. Ļaudis cer sagaidīt pārmaiņas gan dabā, gan cilvēkos – vistuvākajos, rados, draugos un arī no valsts amatpersonām. Gana vēl mūsos ir nenovīdības, kūtruma, nežēlības, gļēvuma un mazdūšības. Kur smelt vēlmi un drosmi tikt galā ar visu nevēlamo? Ziemas saulgrieži ir pārdomu un apņemšanās laiks. Jā, tieši apņemšanās ļauj cerēt uz panākumiem. Vajadzīgs vēl tikai gribasspēks un māka sadzirdēt savu sirdsbalsi. Atvērsim savas sirdis visiem un dāvāsim sirdssiltumu tiem, kam tā trūkst. Dosim savu mīlestību cilvēkiem, kam tās ir maz! Sniegsim palīdzīgu roku tiem, kas var, bet nespēj! Būsim saprotoši!

Lai reizē ar Ziemassvētku prieku atnāk sajūta par labi pavadītu gadu un tur – tajā mazajā mirklī līdz Jaunajam – katrā no Jums, lai kāds sapnis plaukst, ko gribas piepildīt!
Un, lai mums visiem tas arī izdodas!

Ar mīlestību Ineta